تکدانه

جزئیات پروژه

  • زمان شروع همکاری : ۱۵/۸/۱۳۹۲

  • کشور مادر :  ایران