شرکت کیمیا فرد پویا جهت تکمیل پرسنل  خود از افرادی با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

تاریخ به روز رسانی آگهی :  چهارشنبه مورخ  1401/07/27

ردیفسازمانواحد سازمانیعنوان شغلیشرایط
1کیمیا فرد پویاتوزیعراننده و موزع
2اپی پزآشپزخانهکمک آشپزمسلط به تخته کاری
3کیمیا فرد پویاتوزیعمدیر توزیع
4کیمیا فرد پویافناوری اطلاعاتبرنامه نویس لاراولتوانایی کار تیمی
آشنایی با سیستم مدیریت تسک

  • جهت پر کردن فرم حضوری به آدرس زنجان، خیابان صفا، کوچه شهید قزلباش، پلاک 7، شرکت کیمیا فرد پویا، واحد دفتر مرکزی مراجعه فرمایید.
  • ساعت مراجعه حضوری 9 الی 12 روزهای کاری